چکیده کتاب معجزه شکرگزاری قسمت دوم

چکیده کتاب معجزه شکرگزاری قسمت دوم

چکیده کتاب معجزه شکرگزاری قسمت دوم

این کتاب نوشته ی راندا برن است .در این کتاب برای ۲۸روز تمرین شکر گذاری وجود دارد.
این تمرینات طوری تنظیم شده است که از آن برای متحول کردن وضعیت سلامت،پول ،شغل و روابط خودت استفاده کنی.
شگرگذاری به راحتی بسامد ارتعاشی تو را بالا میبرد و برای جذب خواسته هایت به تو کمک میکند.
در اینجا خلاصه ی تمرینات آورده شده است.
تمرینات به صورت روزانه و متوالی به مدت۲۸ روز است.تمرینات انقدر عالی و در عین حال ساده هستند که در اکثرا افراد بعد از انجام یک دوره ،شکرگذاری به صورت عادت همیشگی در می آید.
یادآوری:تمرین روز اول و دوم تمرین های ثابت در ۲۸روز است.

برای مشاهده ی تمرینات روز اول به صفحه چکیده کتاب معجزه شکرگزاری مراجعه نمایید.

چکیده کتاب معجزه شکرگزاری قسمت دوم

چکیده کتاب معجزه شکرگزاری قسمت دوم (جادو)

روزهای پانزدهم تا بیست و هشتم

 • روز پانزدهم (به گونه ای شگفت انگیز روابطت را التیام بده)

اگر روابطی دشوار داری،یا به هر دلیل از کسی دلخوری و دلت میخواهد آن روابط را بهبود ببخشی  آن مورد را انتخاب کن.در این تمرین اصلا مهم نیست طرف چه بلایی سرت آورده به تو چه گفته و چه کارهایی برایت نکرده است.بنشین و ده مورد که میتوانی از آن شخص شکرگذار باشی را به صورت زیر بنویس.
(اسم فرد) از تو بابت …..متشکرم.حداقل ده مورد را کامل کن.
در آینده اگر رابطه ای پرچالش داشتی ،یادت باشد فوری این تمرین را انجام دهی.

چکیده کتاب معجزه شکرگزاری قسمت دوم

 

 • روز شانزدهم (شگفتی و اعجاز در تندرستی)

مرحله ی یک:به سلامت کامل دوران کودکی، نوجوانی و جوانی ات فکر کن.زمان هایی را که احساس میکردی بسیار شاد و پرانرژی هستی به یاد بیاور و شکر گذاری صادقانه را احساس کن.سه دوره ی متفاوت را به یاد بیاور.
مرحله ی دوم:به سلامتی ای که همین الان داری فکر کن.پنج عملکرد بدنت را که سالم و عالی هستند در نظر بیاور و برای تک تکشان خدا رو شکر کن.
مرحله ی سوم:یک مورد را که دلت میخواهد در جسمت بهتر شود انتخاب کن.مدت یک دقیقه به تجسم خودت در آن وضعیت مطلوب جسمانی مشغول شو.بعد خدا را برای این وضعیت آرمانی شکر کن.

 • روز هفدهم (چک خارق العاده)

یک چک را با مبلغ پولی که دلت میخواهد دریافت کنی همراه با اسم و تاریخ ،پر کن.چک را در دست بگیر و مجسم کن که چیزی که برای آن پول میخاستی ،داری میخری.بعد حال و هوای شکرگذاری را احساس کن.طوری که انگار به خواسته ات رسیده ای.امروز چک را همراه خودت داشته باش و دست کم دو سه بار چک را در دست بگیر و حال و هوای خرید آنچه میخاستی را کاملا احساس کن.انگار که واقعا در حال انجام آن کار هستی.در پایان روز این چک را جایی بگذار که جلوی چشمت باشد.وقتی این پول را بدست آوردی چک دیگری بنویس و مراحل بالا را تکرار کن.

چکیده کتاب معجزه شکرگزاری قسمت دوم

 • روز هجدهم (فهرست اعجاز آمیز کارهای انجام دادنی)

مهمترین کارهایی را که دوست داری انجام دهی یا حل و فصل شود بنویس و اسم آنرا “فهرست اعجاز آمیز کارهای انجام دادنی” بگذار.میتوانی از جزئی ترین کارهایت یا کارهایی که وقت انجام دادنشان را نداری یا کارهای مهم ات در این فهرست بنویسی.وقتی فهرستت تمام شد سه مورد مهم اش را انتخاب کن .برای هر کدام به طور جداگانه به مدت یک دقیقه مجسم کن که انجام شده است و حال و هوای شکر گذاری را بسیار احساس کن.

 • روز نوزدهم (گامهای شگفت انگیز)

تمرین امروز بسیار راحت و در عین حال بسیار عالی و فوق العاده ارتعاش تورا به سمت شادی و رضایت میبرد.حدود یک دقیقه و نیم ، از زمانی که در حال قدم زدن هستی،عبارت اعجاز آفرین خدایا شکرت را با هر گامی که برمیداری بگو.وقتی تمرین ات تمام شد حدود صدبار گفته ای خدایا شکرت.!!!
روز بیستم

 • روز بیستم (اعجاز قلب)

این تمرین طوری تنظیم شده است که به گونه ای قدرتمند، عمق احساس شکرگذاری تو را زیاد کند آن هم با تمرکز ذهنی بر ناحیه ی قلبت.حواس و ذهنت را متوجه ناحیه ی قلبت کن و زمانی که ذهنت بر قلبت متمرکز شد عبارت خدایا شکرت را بگو.میتوانی دستت را روی ناحیه ی قلبت بگذاری و بگویی خدایا شکرت.
خواسته های برجسته ات را بنویس.آنها را به نوبت بخوان بعد چشمانت را ببند و بر قلبت تمرکز کن  و به آهستگی بگو خدایا شکرت.
هر قدر عمق احساست بیشتر باشد وفور نعمت بیشتر است.شکرگذاری احساسات را عمیق تر میکند.

چکیده کتاب معجزه شکرگزاری قسمت دوم

 • روز بیست و یکم (نتایج عالی)

اگر خواستار نتیجه ای عالی در هر کاری که انجام میدهی هستی پس باید از قانونی استفاده کنی.قانون جذب.تمرین نتایج عالی ، یعنی شکرگذاری ،قبل انجام کاری که دلت میخواهد به خوبی پیش برود.صبح سه مورد که برایت مهم است که خوب پیش برود انتخاب کن و آنها را به این صورت بنویس.”خدایا تو را بابت نتیجه ی عالی و شگفت انگیز … شکر میکنم.”
میتوانی برای نتیجه ی عالی ورزش روزانه ات،تماس تلفنی،جلسه ی کاری،هدیه ی تولد،بازسازی شرکت و… خدا را شکر کنی.در آینده هر وقت در موقعیتی بودی که امید بازدهی عالی داری از قدرت شکرگذاری نتایج عالی استفاده کن.

 • روز بیست و دوم (درست مقابل چشمانت)

امروز فهرست خواسته هایت را همراه داشته باش.حداقل دوبار در روز آنها را تک تک بخوان و احساس کن که انگار به تک تک آنها رسیده ای.تا جایی که میتوانی شکرگذاری کن.
اگر میخواهی سریعتر به خواسته هایت برسی از امروز به بعد فهرست خواسته هایت را در کیف ات بگذار و هر موقع فرصتی پیدا کردی آنرا باز کن و همه ش را بخوان و تا جایی که امکان دارد حال و هوای شکرگذاری را احساس کن.

 • روز بیست و سوم (هوای اعجاز آوری که تنفس میکنی)

امروز در طول روز حداقل پنج بار آگاهانه نفس بکش.هوایی که با دم به ریه هایت میرود و لذت بازدم را احساس کن.هوایی که در بدنت جا به جا میشود را احساس کن.هر دفعه پنج بار نفس بکش و بگو “خدایا تورا بابت هوای اعجاز آمیزی که تنفس میکنم شکر میکنم.تا جایی که میتوانی بابت هوای زندگی بخش ،خدا را شکر کن.

چکیده کتاب معجزه شکرگزاری قسمت دوم

 • روز بیست و چهارم (عصای خارق العاده)

وقتی انرژی شکرگذاری را به سمت نیازهای فرد دیگر هدایت میکنی انرژی در همان جا جاری میشود.
اگر عضوی از اعضای خانواده دوستی یا کسی که به او اهمیت میدهی فاقد سلامت جسمانی است از لحاظ مالی در سختی است یا از مشکل روحی رنج میبرد میتوانی با استفاده از نیروی نامرئی شکرگذاری به او در زمینه ی سلامتی ،ثروت و شادمانی کمک کنی.برای استفاده از عصای شکرگذاریت برای سلامت فرد دیگر،مجسم کن آن فرد کاملا شفا یافته است و در خوشحالی از شنیدن خبر سلامتی او بگو خدایا شکرت.

مجسم کن آن فرد خودش به تو زنگ زده و خبر سلامتی اش را میدهد.واکنش خودت را ببین و آن را احساس کن و کاملا حال و هوای شکرگذاری داشته باش.اگر یکی از آشنایانت ، دوران سختی را سپری میکند اما نمیدانی به چه چیز نیاز دارد،با شکرگذاری برای خوشحالیه او یا زندگی توام با سلامت،ثروت و شادی او ، عصای خارق العاده ات را تکان بده.امروز سه نفر را که به آنها اهمیت میدهی و به تندرستی ، پول یا شادی یا هر سه ی اینها نیازمند  است را انتخاب کن.عکسی از آنها بیاور.هر بار با یک فرد شروع کن.عکس او را در دست بگیر ،چشمانت را ببند و  مجسم کن که وضع سلامت ،ثروت و شادی آن فرد ،کاملا رو به راه شده .چشمانت را باز کن و بگو خدایا شکرت.و شکرگذاری را تا جای ممکن احساس کن.

چکیده کتاب معجزه شکرگزاری قسمت دوم

 • روز بیست و پنجم (سرنخ معجزه)

امروز حواست باشد که کائنات میخواهد با نشانه ها و سرنخ هایی به تو در رسیدن به خواسته هایت کمک کن.تا سرنخ ها را دیدی بگو خدایا شکرت.مثلا اگر میخواهی وزنت را کم کنی با دیدن شخصی با وزن ایده ال ، خدا را برای وزن دلخواهت شکر کن.یا اگر صدای آمبولانس شنیدی خدا را برای سلامتی ات شکر کن.حداقل هفت مورد را پیدا کن و از بابت آنها خدا را شکر کن.

چکیده کتاب معجزه شکرگزاری قسمت دوم

 • روز بیست و ششم (به گونه ای معجزه آسا اشتباهاتت را به مواهب الهی تبدیل کن)

یک اشتباه را که در زندگیت مرتکب شدی انتخاب کن.ده فایده ای را که این اشتباه برای تو در زندگی داشته است را بنویس.

از خودت بپرس از این اشتباه چه درسی گرفته ام؟موارد خوب ناشی از اشتباهم چیست؟

 • روز بیست و هفتم (آیینه ی شگفتی آفرین)

جلوی آینه بایست و مستقیما به خودت نگاه کن و با صدای بلند و از صمیم قلب بگو خدایا شکرت.بابت کسی که هستی خدا را شکر کن.سه مورد را در مورد خودت که بابت آنها شکر گذاری بگو.وقتی قدردان باشی اگر خطایی مرتکب شوی خود را ملامت نمیکنی.از خودت عیب و ایراد نمیگیری .وقتی خدا را بابت همین که هستی شکر کنی شاد خواهی بود و مغناطیسی میشوی تا هر جا بروی و هر کاری بکنی ،افراد شاد و موقعیتهای خوب تو را احاطه میکنند.

 • روز بیست هشتم (اعجاز را به یاد بیاور)

تمرین معجزه آسای امروز ،قدرتمندترین تمرین است.از صبح که بیدار شدی شروع کن به مرور دیروزت.دیروز چه اتفاق خوبی افتاد؟میتواند مواردی مهم یا پیش پا افتاده باشد.اندازه ی مواهب مهم نیست .مهم این است که چقدر دلیل برای شکرگذاری پیدا کنی و چقدر احساس سپاسگذاریت زیاد شود.آنها را با صدای بلند یا به طور ذهنی ادا کن و دلیل سپاسگذاریت را بگو.همانطور که آنها را به یاد می آوری در ذهنت خدا را شکر کن.بعد از امروز هر وقت دلت خواست این تمرین معجزه آسا را انجام بده.
موفق باشید

چکیده کتاب معجزه شکرگزاری قسمت دوم

0 پاسخ ها

نظر بدهید

مایل به ملحق شدن به بحث هستید ؟
تمایل به کمک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *