قدرت فکر

قدرت فکر | کنترل فکر و احساس

قدرت فکر , قدرت تفکر , آرامشی نو

برای پیشرفت در هر کاری باید از یک پایه و اساس که در همه موارد قابل استفاده باشد برخوردار باشیم تا بتوانیم با اطمینان خاطر از آن بهره ببریم.

یک سری اصول کلی وجود دارد که در همه جای طبیعت صدق میکند.

اتفاقات و شرایط بیرونی محصول افکار شماست.

توجه کنید که این یک اصل است و همیشه صادق است.

کار شما این است که اندیشه خود را کنترل کنید تا بتوانید از این ابزار بسیار عالی بهره ببرید.شاید الان نتوانید تفکر خود را کنترل کنید اما خبر خوب این است که این توانایی در همه وجود دارد و شما دارای این توانایی هستید.

امواج مغزی

امواج مغزی

/
امواج مغزی امواج مغزی دانشمندان 5 نوع موج مغزی را در انسان…
موج بتا مغز

موج بتا مغز

/
موج بتا مغز موج بتا مغز موج بتا مغز در موج بتا فرکانس موج مغزی بین …